Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

 1. Odzież i okrycie:

  1. Koce zwykłe i termiczne

  2. Śpiwory

  3. Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

  4. Materace

  5. Ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 marca 2022r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Wyjaśnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przebudowy drogi Szczerkowo-Kowal.

OGŁOSZENIE o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2022r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska