Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 31 marca 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2022r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2022r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Chodecz

Pragnę poinformować, że od 1 marca br. Gmina Chodecz w Klubie Seniora prowadzi zbiórkę pomocy rzeczowej dla osób przebywających na terenie Ukrainy objętej wojną, jak również na zabezpieczenie potrzeb rodzin przyjeżdzających z Ukrainy i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju. Dotychczas zebrane dary zostały przekazane do Powiatowego magazynu w Lubrańcu.

Wszystkie chętne osoby mogą nadal przynosić dary w godzinach pracy Urzędu do Klubu Seniora lub po uprzednim kontakcie telefonicznym 600509927.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie. Dziękuję Państwu za hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy.

Dziękuję również dzieciom, młodzieży szkolnej, pedagogom, dyrekcji szkół, Kołom Gospodyń Wiejskich i przedsiębiorcom za zaangażowanie przy organizowanej zbiórce darów.

Podziękowania pragnę również przekazać Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy Chodecz, które przekazały sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy.

Za wszelką okazałą pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Grabczyński
Burmistrz Chodcza