Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: Budżetu i Finansów, Obywatelskiej i Ochrony Środowiska oraz Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie uchwał na sesję.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.