W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, odwołuje się XVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu, która miała się odbyć w dniu 19 marca 2020 roku.