W dniu 5 lutego w godzinach 10 - 15 nastąpi przerwa w dostępie wody na terenie całego miasta i na terenie Rudy Lubienieckiej. Przerwa będzie spowodowana pracami remontowymi.