Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 października 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza Regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz.
2. Analiza Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński