Burmistrz Chodcza na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) informuje, że spis wyborców sporządzony na potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. jest udostępniony do wglądu od dnia 23 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2, pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński