Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 lipca 2022r. godz. 15:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

 

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki