Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Chodecz

Pragnę poinformować, że od 1 marca br. Gmina Chodecz w Klubie Seniora prowadzi zbiórkę pomocy rzeczowej dla osób przebywających na terenie Ukrainy objętej wojną, jak również na zabezpieczenie potrzeb rodzin przyjeżdzających z Ukrainy i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju. Dotychczas zebrane dary zostały przekazane do Powiatowego magazynu w Lubrańcu.

Wszystkie chętne osoby mogą nadal przynosić dary w godzinach pracy Urzędu do Klubu Seniora lub po uprzednim kontakcie telefonicznym 600509927.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie. Dziękuję Państwu za hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy.

Dziękuję również dzieciom, młodzieży szkolnej, pedagogom, dyrekcji szkół, Kołom Gospodyń Wiejskich i przedsiębiorcom za zaangażowanie przy organizowanej zbiórce darów.

Podziękowania pragnę również przekazać Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy Chodecz, które przekazały sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy.

Za wszelką okazałą pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Grabczyński
Burmistrz Chodcza