Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2022r. godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Terminowość zwrotu odsetek kapitałowych i dotacji za rok 2021r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak