Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 luty 2022r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności za 2021r.
2. Plan pracy na 2022r.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak