Uwaga, odpady rolnicze!

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosku o odbiór odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

 

Wzór wniosku można pobrać u sołtysa,

w pokoju nr 15 UMiG Chodecz

oraz poniżej.

Wniosek o odbiór odpadów w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 31 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga!

Rolnicy, którzy złożą wnioski o odbiór odpadów a następnie zrezygnują z dostawy odpadów wykonawcy wyłonionemu przez Gminę  lub przekazana ilość odpadów znacząco będzie odbiegać od pierwotnie deklarowanej do odbioru będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie powstałej sytuacji.