Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza na szkolenie online pn. „CZYSTE POWIETRZE – jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność?", które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na platformie Teams. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Link do szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1623317783691?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d