Na podstawie uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu zwołuję pierwsze posiedzenie wyżej wymienionej Komisji na dzień 20 listopada 2019r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Ukonstytuowanie się doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Chodczu.
2. Omówienie założeń i propozycji do projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska